My Services

บริการซ่อมเพลาขับหน้า & จำหน่ายเพลาขับหน้า

หากรถของท่านมีเสียงดังที่ล้อหน้า ขณะรถเลี้ยวหรือออกตัว หรือมีอาการสะท้านหรือสั่นขณะใช้ความเร็ว อาการเหล่าานี้แสดงให้ท่านทราบว่า เพลาชับเคลื่อนรถของท่านไม่สมบูรณ์หรือชำรุด จำเป็นต้องได้รับ การตรวจเช็คและซ่อมแซมจากศูนย์บริการหรืออู่บริการ

DRIVESHAFT เพลาขับหน้า เราคือ ผู้ชำนาญ เชี่ยวชาญด้านการซ่อมเพลาขับหน้ารถยนต์ ทุกชนิด เป็นเพลาขับสำหรับรถยนต์ขับเคลื่อนล้อหน้า เพลาขับของเราเป็นเพลาขับ overhaul มีนายช่างเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเพลาขับโดยเฉพาะ (Driveshaft Specialist) มากกว่า 20 ปี