,

เทคนิคการซ่อมแซม CV JOINT

เทคนิคการซ่อมแซม CV JOINT
CV JOINT ที่ชำรุด คือ CV JOINT ที่มีการสึกกร่อนหรือสึกหรอเป็นรอยในรางลูกปืน เช่นมีหลุม
มีรอย ที่เกิดจากเศษเหล็กที่หลุดจากรางลูกปืนหรือมีเม็ดทราย ฝุ่น เสียดสีในรางลูกปืนจนสึกหรอ
ดังนั้นจึงมีเทคนิคการซ่อมแซม 2 วิธี

1. เชื่อมพอกเนื้อเหล็กหรือโลหะไปที่จุดที่สึกหรอ และเจียแต่งให้เข้ารูป
ข้อดี+ข้อเสีย

 • ร้านที่พอมีฝีมือสามารถทำได้
 • ใช้วัสดุภายใน CV. JOINT ของเดิมทุกอย่าง ทำให้ต้นทุนการทำต่ำ
 • ไม่คงทน เพราะเนื้อเหล็กที่พอกเข้าไปคนละเนื้อและความแข็งแกร่งของโลหะแต่ละชนิดไม่เท่ากัน
 • การใช้โลหะที่มีความร้อนสูงในการเชื่อมทำให้ค่าความแกร่งหรือผิวชุดแข็ง (hardness)
  ของโลหะในรางลูกปืนเสียหายหรือหมดสภาพไป กลายเป็นจุดอ่อนของหัวเพลาต่อไป
 • การเจียแต่งไม่เข้ารูป นำมาใช้งานและจะติดขัด หรือดึงรถไปข้างใดข้างหนึ่ง

2. ขยายรางลูกปืน
ข้อดี+ข้อเสีย

 • จะซ่อมได้เฉพาะ CV. JOINT ที่มีความสึกหรอน้อยไม่เกินสเปคที่กำหนด
 • ทำขยายรางลูกปืนโดยคล้ายกับขยายคว้านกระบอกสูบโดยขยายได้ตามขนาดลูกปืนที่กำหนด
 • เปลี่ยนลูกปืนภายใน CV. JOINT ใหม่หมด และชิ้นส่วนสำคัญนั้นๆ แทนชิ้นส่วนที่ชำรุด
 • ขนาดของลูกปืนใหม่มีขนาดใหญ่ขึ้นแต่จะไม่ใหญ่จนเกินความหนาของการชุบแข็งของ
  หัวเพลาเดิม ทำให้หัวเพลาขับคงมีคุณสมบัติเดิมเท่าของใหม่
 • เป็นวิธีที่นิยมและเป็นมาตรฐานทั่วไปในต่างประเทศ