เพลาขับหน้าคืออะไร

เพลาขับหน้าคืออะไร อยู่ตรงไหนของรถยนต์ มีความสำคัญอย่างไร และประกอบด้วยชิ้นส่วนใดบ้าง

 • เป็นชิ้นส่วนสำคัญในการส่งกำลังขับเคลื่อนของรถยนต์ขับเคลื่อนล้อหน้า ต่อจากห้องเกียร์
  ของเครื่องยนต์ไปยังดุมล้อรถยนต์ขับเคลื่อนล้อหน้าทุกคัน มีหน้าที่หมุนล้อให้เคลื่อนไหว
  ทำให้รถยนต์ขับเคลื่อนไปข้างหน้า หรือถอยหลัง
 • นอกจากการหมุนตัว ยังเป็นชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวได้ ได้แก่ หัวเพลาขับ เมื่อรถเลี้ยวซ้าย
  หรือขวา หรือเมื่อรถลอยตัวหรือกดลงเมื่อขึ้นสะพานหรือลงสะพาน
 • เพลาขับหน้าประกอบไปด้วยชิ้นส่วนที่สำคัญดังนี้
  ก)   ก้านเพลา มี 2 แบบ แบบตัน และแบบกลวงเป็นท่อแป๊ป
  ข)  C.V. JOINT หัวเพลาขับซึ่งอยู่ติดกับดุมล้อ ส่วนใหญ่จะใช้ลูกปืน 6 ลูก
  ค)  SPIDER JOINT เป็นหัวเพลาขับด้านที่ติดกับห้องเกียร์ มีหลายแบบ ได้แก่
  แบบที่ใช้  ลูกปืน 6 ลูก หรือลูกปืน 3 ลูก
  ง)   จาระบี ใส่เพื่อการหล่อลื่นของหัวเพลาทั้งสองข้างในแต่ะเพลาขับ
  จ)   ยางหุ้มเพลา เป็นยางที่ปกปิดมิให้จาระบีกระเด็นหลุดจากหัวเพลาแต่ละข้างในขณะหมุนตัว
  ฉ)  เหล็กรัดยางหุ้มเพลา เป็นแถบเหล็กที่รัดยางหุ้นเพลาให้ติดกับหัวเพลา
  ช)  ชิ้นส่วนลดการสั่นสะเทือน (ยางซับสะเทือน) มีในบางเพลาขับติดไว้เพื่อลดการสั่นสะเทือน
  ของเพลาขับขณะหมุนตัว