การดูแลรักษาเพลาขับหน้า

การดูแล การบำรุงรักษาเพลาขับหน้า และอายุการใช้งาน

1. เจ้าของรถควรหมั่นก้มดูและตรวจดูสถาพยางหุ้มเพลาขับว่ามีร้อยร้าวหรือรอยแตกหรือไม่
หากมีให้เปลี่ยนทันที ปกติยางหุ้มเพลาจะมีอายุใช้งาน 3-4 ปีสำหรับยางหุ้มเพลาของแท้
จากศูนย์บริการ ส่วนยางหุ้มเพลาอื่นจะมีอายุประมาณ 1-2 ปี ในสภาพการใช้งานปกติ

2. ควรเปลี่ยนจาระบี เมื่อจาระบีหมดอายุ ซึ่งประมาณ 2 ปี หรือ 40,000 กม.
ซึ่งจาระบีจะเหือดแห้งไปได้ด้วยตัวเอง

3. อายุใช้งานของเพลาขับหากมีการดูแลรักษาอย่างถูกต้องจะใช้ได้เกิน 100,000 กม.