อาการที่แสดงว่าเพลาชำรุดและสาเหตุ

อาการที่แสดงว่าเพลาชำรุดและสาเหตุ

(ก) อาการ
1. มีเสียงเหมือนโลหะขบกันดังแก็กๆ ที่ล้อหน้า จากหัวเพลาด้านที่ติดกับล้อ มีข้อสังเกตได้คือ หากเลี้ยวขวา
แล้วมีเสียงดัง จะเป็นเพลาซ้ายที่ชำรุด และหากเลี้ยวซ้ายแล้วมีเสียงดัง จะเป็นเพลาขวาที่ชำรุด

2. มีอาการสั่นสะท้านขณะใช้ความเร็วหนึ่งสะท้านถึงคอนโซลเกียร์ ถึงแม้จะไม่เลี้ยวก็ตาม แม้จะถ่วงล้อแบบจี้แล้วก็ไม่หาย แสดงว่าอาการของเพลา SPIDER (เพลาหัวในที่ติดกับเกียร์) ชำรุด

(ข) สาเหตุ

 • ส่วนใหญ่เกิดจากยางหุ้มเพลาขาด ทำให้หัวเพลาสะบัดจาระบีออกหมด มีฝุ่นและทรายเข้าในหัวเพลา
  และเสียดสีกับเหล็ก หากยางหุ้มเพลาขาด และไม่เปลี่ยนโดยทันที หัวเพลาจะมีปัญหาติดตามมาได้
 • จาระบีหมดสภาพโดยเจ้าของรถไม่รู้ ถึงแม้ยางจะไม่ขาด แต่จาระบีจะไม่มีสภาพให้การหล่อลื่น
  อีกต่อไป จาระบีที่ใช้ต้องเป็นจาระบีพิเศษสำหรับหัวเพลาขับเท่านั้น จาระบีทั่วไปจะไม่สามารถใช้ได้
  เพราะจะเสื่อมสภาพความหล่อลื่น ที่ความร้อนสูง
 •  C.V. JOINT หรือ หัว SPIDER จะมีอายุการใช้งานเช่นกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่แหล่งผลิต
  และเทคนิคที่ผลิต หากเป็นของเดิมมาจากโรงงานรถยนต์ จะมีอายุการใช้งานนาน
  แต่หากมีการเปลี่ยนด้วยของ AFTER MARKET แล้วระยะเวลาที่ใช้ได้จะสั้นลง
  อย่างไรก็ตาม ขึ้นอยู่กับการดูแลสภาพยางหุ้มเพลาและการเปลี่ยนจาระบีเป็นหลัก
 • เกิดจากอุบัติเหตุ เมื่อมีการซ่อมแซมตัวถัง แล้วจุดยึดหรือโครงสร้างเปลี่ยนไป
 • ยางแท่นเครื่องยางแท่นเกียร์ขาดหรือทรุดจะทำให้เครื่องสั่น, เขย่า เป็นสาเหตุให้หัวเพลา
  มีการเคลื่อนไหวของหัวเพลา SPIDER ทำให้ชำรุดได้