การซ่อมเพลาขับหน้า

ทางเลือกในการซ่อมแซมแก้ไข

  • เข้าศูนย์บริการ เปลี่ยนเพลาขับใหม่ทั้งชุด หรือเปลี่ยนชุดซ่อมแซม ซึ่งจะมีเฉพาะยางหุ้มเพลาและจาระบี
  • ถอดและเปลี่ยนเฉพาะหัวเพลาใหม่ซึ่งเป็นของ AFTER MARKET

  • ถอดและซ่อมแซมหัวเพลาเฉพาะจุดที่ชำรุดในหัวเพลา
  • ถอดและเปลี่ยนเป็นเพลาขับทั้งชุด แต่เป็นชุดที่ได้รับการซ่อมแซมเพลาขับทั้งเส้นในส่วนสึกหรอทั้งหมด
    และเปลี่ยนชิ้นส่วนที่มีอายุการใช้งาน เช่น ยางหุ้มเพลา จาระบี เป็นของใหม่
  • ใช้ของเก่าจากเชียงกง ซึ่งอาจนำเข้าจากต่างประเทศ หรือเป็นเพลาขับในประเทศที่ชำรุด
    ซึ่งได้รับการซ่อมแซมแล้ว