ชิ้นส่วนของเพลาขับ

ชิ้นส่วนที่สำคัญของเพลาขับ วิธีการดูคุณภาพของส่วนประกอบ
1. ก้านเพลา ไม่คดหรืองอ

2. หัวเพลา CV. JOINT มีแบบที่มีลูกบอลหรือลูกปืน 6 ลูก ต้องดูแหล่งผลิตและระยะเวลารับประกัน

3. หัวเพลา SPIDER มีรอยชำรุด มีตามดภายนอกหัวเพลาหรือไม่

4. ยางหัวเพลาอย่างดีจะต้องหนา เป็นยาง NBR ซึ่งจะมีหลายวิธีการผลิต เช่น ผลิตด้วยการอัด
(COMPRESSION) หรือ แบบฉีด (INJECTION) มาตรฐานของยางหุ้มเพลา สำหรับรถ
ที่ออกจากโรงงานรถยนต์จะเป็นแบบฉีดและหนา ส่วนยางที่บาง อาจจะเป็นแบบอัดหรือฉีดก็ได้
จะราคาถูกเพราะลดต้นทุนการผลิต ทำให้ยางเปราะและฉีกขาดง่าย มีอายุการใช้งานสั้นกว่า

5. เหล็กรัดเพลา ต้องมีลักษณะไม่คม ไม่ทำให้ยางหุ้มเพลาขาด

6. จาระบี ต้องเป็นจาระบีพิเศษ เป็นสารผสมลิเที่ยมและโมลิดินั่ม ที่ให้ความหล่อลื่นสูง
ทนต่อความร้อนอย่างสูงในขณะที่ล้อหมุน