,

การบำรุงรักษาเพลาขับหน้า

การดูแล การบำรุงรักษาเพลาขับหน้า และอายุการใช้งาน

  1. เจ้าของรถควรหมั่นก้มดูและตรวจดูสถาพยางหุ้มเพลาขับว่ามีร้อยร้าวหรือรอยแตกหรือไม่
    หากมีให้เปลี่ยนทันที ปกติยางหุ้มเพลาจะมีอายุใช้งาน 3-4 ปีสำหรับยางหุ้มเพลาของแท้
    จากศูนย์บริการ ส่วนยางหุ้มเพลาอื่นจะมีอายุประมาณ 1-2 ปี ในสภาพการใช้งานปกติ
  2. ควรเปลี่ยนจาระบี เมื่อจาระบีหมดอายุ ซึ่งประมาณ 2 ปี หรือ 40,000 กม.
    ซึ่งจาระบีจะเหือดแห้งไปได้ด้วยตัวเอง
  3. อายุใช้งานของเพลาขับหากมีการดูแลรักษาอย่างถูกต้องจะใช้ได้เกิน 100,000 กม.